avatar 62.34 0.49
avatar

KilledYorik

Юрик

37.20 0.40
avatar 34.02 0.34
avatar 27.97 0.20
avatar

tristalis

ТристАлис

19.05 0.19
avatar 16.02 0.16
avatar 14.94 0.15
avatar

Barm

Константин

35.15 0.15
avatar 12.01 0.12
avatar 17.03 0.12
avatar 51.05 0.11
avatar 11.17 0.10
avatar

byKat

Kat

10.02 0.10
avatar

ArtemVik

Артем

42.06 0.10
avatar

dzhanibek

Карась

18.01 0.08