avatar 1.00 0.00
avatar

Grostus

Николай Старовертов

3.02 3.00
avatar 1.00 1.00
avatar 1.00 1.00
avatar 1.00 1.00
avatar 1.00 1.00
avatar 1.00 1.00
avatar 1.00 1.00
avatar

Qweasdzxcrfv

Андрей

1.00 -5.00
avatar 1.00 1.00
avatar 25.19 2.00
avatar

Whiplash

Александр Тякунов

17.01 2.00
avatar 1.00 1.00
avatar

wis

1.01 1.00
avatar 1.02 1.00